బ్యానర్

ఫీచర్‌లు & ఎంపికలు యాడ్-ఆన్‌లు

  • పర్సు ఫీచర్లు మరియు ఎంపికలు

    పర్సు ఫీచర్లు మరియు ఎంపికలు

    ప్యాకేజింగ్ బ్యాగ్‌లో ఎయిర్ వాల్వ్ వంటి వివిధ భాగాలు ఉన్నాయి, సాధారణంగా కాఫీ ప్యాకేజింగ్ బ్యాగ్‌లో లోపల ఉన్న కాఫీ "బ్రీత్" అయ్యేలా చూసేందుకు దీనిని ఉపయోగిస్తారు.ఉదాహరణకు, మానవ శరీరం యొక్క ప్రామాణిక హ్యాండిల్ డిజైన్ సాధారణంగా సాపేక్షంగా భారీ వస్తువులకు ఉపయోగించబడుతుంది.ప్యాకేజింగ్ మీద.